Ca 4 phan Padding deu co gia tri la 15px

Top va Bottom Padding la 10px, Left va Right Padding se bang 2% tong do rong cua trang.

Top Padding la 10px, Left va Right Padding se bang 2% tong do rong cua trang, Bottom Padding la 10px

Top Padding la 10px, Right Padding se bang 2% tong do rong cua trang, Bottom Padding va Top Padding la 10px